Game

Mình viết đoạn này để kiểm tra xem cách tạo trang mới nó yêu cầu viết một đoạn văn như thế nào. Chứ thật ra mình không biết viết gì cả